makor technologies

בית המשפט הרשיע מעסיק באי רישום נוכחות ובהעסקת עובד ביום מנוחה

ת"פ 1120-09 מ.י. משרד התמ"ת מחלקה משפטית-עו"ז נ' גיל בן משה גיא
 
מר גיל בן משה גיא, בעל פיצוציית "פיצוחי גיל" שבאשקלון, הואשם ע"י מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ב-2 סעיפי אישום:
1) הנאשם עבד ביום המנוחה השבועי והעסיק עוד 2 עובדים מטעמו.
2) הנאשם לא ניהל פנקס שעות עבודה ביחס לעובדיו.
 

העסקת עובדים ביום שבת
 
סעיף 9 לחוק שעות העבודה והמנוחה תשי"א-1951: "איסור עבודה במנוחה השבועית" , קובע כי אסור להעסיק עובד ביום שבת (למעט במקומות עבודה המוגדרים בחוק כמורשים). בסעיף 7 לחוק, מוגדר המפורש ששעות המנוחה השבועית הינם לפחות 36 שעות רצופות.
המנוחה השבועית תכלול, לגבי יהודי - את יום השבת ולגבי מי שאינו יהודי - את יום שישי, שבת או ראשון, בהתאם לדתו.
החוק מבהיר כי העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה בהחלט, אלא אם ניתן לכך היתר מיוחד משר התעשייה והמסחר אשר ייתן את ההיתר, רק אם ישתכנע שהפסקת העבודה תפגע ברכוש, בגוף, בסיפוק צרכים מסוימים או בביטחון המדינה. דוגמאות למקומות המותרים לעבודה בשבת הם: בתי חולים, בתי קפה, בתי מלון, ייצור חשמל, מוסדות בטחון וכדומה.
סעיף 9 ג' לחוק, אוסר על מעביד להפלות בין עובדים דתיים לחילוניים, על רקע ההסכמה לעבוד במנוחה השבועית. על פי החוק לא ניתן לכפות על עובד לעבוד ביום המנוחה השבועית, כך שעובד שנדרש על ידי מעסיקו לעשות כן, צריך להודיע על סירובו תוך שלושה ימים ממועד הדרישה.
 
הנאשם לא הצליח להוכיח כי עסקו עומד בקריטריונים המורשים לפתיחת העסק בשבת ולכן הואשם בעבירה שעניינה איסור העבדה במנוחה השבועית ובעברה שעניינה איסור על בעל חנות לסחור בחנותו במנוחה השבועית.
 

ניהול פנקס שעות עבודה
 
ע"פ גרסת הנאשם, שעות העבודה דווחו ונוהלו ע"י העובדים עצמם, שלטענתו עובדים על בסיס אמון ובסוף החודש הוא עובר איתם על הרישומים.
תשובת הנאשם לשאלה הייתה: "...בזמנו לא היה שעון נוכחות. יש לכל עובד בעסק מחברת שהוא רושם בה את הזכויות והחובות שלו. מתי הוא התחיל, מתי הוא סיים...".
 
לא מעט מעסיקים, במיוחד קטנים, מתנהלים בצורה כזאת או דומה לה. אך בית הדין קבע חד משמעית:
החובה בחוק שעניינה ניהול פנקס שעות עבודה - היא חובה המוטלת על המעביד עצמו. בהקשר זה קובע החוק, כי "מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה שבועית ובו ירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות...".
בנסיבות הללו, הטענה כי אין לייחס לנאשם עבירה שעניינה אי ניהול פנקס שעות עבודה בנימוק כי רישום השעות ניתן לעובדים, אין בה ממש משאין המעביד רשאי להתנער מחובתו שלו, לנהל את רישום שעות העבודה של העובדים ולהעביר חובה זו לידם.
לפיכך, הורשע הנאשם בעבירה של אי ניהול פנקס עבודה, עבירה לפי סעיף 25 ו-26(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951.
נגד הנאשם נפתח תיק פלילי.
 
הפרת חובת ניהול פנקס שעות עבודה ע"י המעסיק, כפי שמחייב החוק, הינה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך. לא ניתן להעביר חובה זאת לעובדים עצמם.
 
כיצד מומלץ לנהוג:
בעקבות הגברת האכיפה ע"י משרד התמ"ת ובכדי להימנע מהעמדה לדין פלילי וקנסות גבוהים, יש להקפיד על רישום מדויק יום יומי, של שעות הכניסה והיציאה, שעות נוספות, ימי חופש, מחלה, מילואים וכדומה. שעון נוכחות הינו הפתרון הקל והנוח ביותר, גם עבור המעסיק וגם עבור העובדים.
 
 
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים

מקור טכנולוגיות (ג. מקורטק מערכות זיהוי בע"מ), פרשקובסקי 7 ראשל"צ טלפון: 03-9507079 פקס: 03-6053633
מרחב צפון - טלפון: 054-2561550