makor technologies

חישוב הפסד שכר שנתי כתוצאה מהעלמת דקות של העובדים ללא שעון נוכחות

מחשבון לחישוב הפסד שכר שנתי ללא שעון נוכחות ביומטרי

כמות העובדים בעסק:    

שכר ממוצע לשעה:       

גניבת דקות ביום לעובד:  

"גניבת דקות" = יציאה מוקדמת, כמה דקות של יציאה מאוחרת, משיכת הפסקה עוד כמה דקות, איחורים בבוקר, העברת כרטיס של עובד אחר וכדומה

הפסד שנתי בש"ח:      

צורת החישוב: כמות עובדים כפול מספר דקות ביום חלקי 60 נותן את כמות השעות החסרה.
כמות השעות החסרה כפול שכר לשעה כפול 20 ימי עבודה בחודש כפול 12 חודשים נותן את ההפסד השנתי בש"ח.
דרונט בניית אתרים

מקור טכנולוגיות (ג. מקורטק מערכות זיהוי בע"מ), פרשקובסקי 7 ראשל"צ טלפון: 03-9507079 פקס: 03-6053633
מרחב צפון - טלפון: 054-2561550